Odškodnenie pri pracovných úrazoch a zraneniach

V prípade, že ste boli zranený pri nehode v práci, ktorá nebola spôsobená vašou vinou, máte nárok na finančné odškodnenie pracovného úrazu.

Pošlite nám základné informácie o tom, čo sa vám stalo a bezplatne urobíme analýzu, či je možné za váš pracovný úraz získať finančné odškodnenie.

Náhradu za bolesť a náhradu za trvalé následky, ako najčastejšie ujmy, vypláca sociálna poisťovňa a nie váš zamestnávateľ.

Čas potrebný na odškodnenie pracovného úrazu je veľmi odlišný. Niektoré prípady sú však ukončené behom pár týždňov. Väčšina žiadosti o odškodnenie takéhoto typu sa vyrieši bez súdneho pojednávania.

Výhody našej pomoci:

  • bezplatne posúdime váš prípad a určíme vhodný postup riešenia
  • poskytneme poradenstvo právneho špecialistu
  • ďalšie výhody spolupráce s nami nájdete v časti Ako pomáhame

Náš tím špecialistov, ktorí sú odborníci na pracovné úrazy, je pripravený vám pomôcť.

Medzi pracovné úrazy patria napríklad : 

Nehoda v práci

Napadnutí pri práci

Nehoda na staveniskách

Nehoda na žeriave

Nebezpečné stroje a zariadenia pri práci

Nebezpečné procesy a postupy pri práci

Pád z výšky pri práci

Nehoda na farme

Nehoda na vysokozdvižnom vozíku

Zranenie na lešení

Kontaktujte nás ešte dnes

0949 820 005


Nový blok 7

Zlatestriebro.sk - Predaj drahých kovov