ODŠKODNENIE

Boli ste zranený pri dopravnej nehode, alebo pri pracovnom úraze? Neviete ako postupovať a na čo máte nárok? Všetko za Vás zariadime a zabezpečíme.

 • Zranený po oslovení našej spoločnosti nič neplatí až do momentu, keď pre neho odškodnenie reálne získame.
 • Bezplatne vám poskytneme informácie o právach účastníkov dopravnej nehody a o celom procese odškodnenia.
 • Rovnako bezplatne posúdime váš prípad a určíme vhodný postup riešenia.
 • Zabezpečíme a zaplatíme posúdenie vašich zranení, nie jedným, ale viacerými znalcami z oblasti chirurgie, prípadne ortopédie, čo zabezpečuje istotu najvyššieho možného odškodnenia.
 • Poskytneme poradenstvo právneho špecialistu v oblasti poistného práva a služby advokáta, a aj ich zaplatíme.
 • Poradíme vám, aké máte možnosti pri vašej liečbe.
 • Všetky náklady na liečbu pre Vás získame späť do vašich rúk. 
 • Náhradu za zakúpené lieky a kompenzáciu za PN-ku riešime zadarmo.
 • V prípadoch osobitého zreteľa znižujeme svoju odmenu.
 • Pri dopravnej nehode môže byť zranený tak vodič, ako aj spolujazdec, chodec, cyklista, alebo motorkár
 • Zranený nemusí byť nikde poistený, aby sme mu vedeli pomôcť.
 • Naša pomoc spočíva v získavaní odškodnenia za utrpené zranenia v maximálnej výške, v akej to zákon dovoľuje z povinného zmluvného poistenia.
 • Odškodnenie spočíva vo viacerých nárokoch, a to najmä v :

náhrade za zakúpené lieky a iné náklady za liečbu,

kompenzácii za PNku,

bolestnom,

plnení za prípadné trvalé následky,

náhrade za rozbité auto.

 • Zranenie pri dopravnej nehode nemá vplyv len na samotného zraneného, ale aj blízkych ľudí v jeho okolí. Odškodnenie preto pomôže zranenému zvládnuť aktuálnu situáciu a vrátiť sa opäť k svojim životným plánom.
 • Tým, že nás budete kontaktovať, nič nestratíte, naopak postarajú sa o vás ľudia s bohatými skúsenosťami.
 • Po odsúhlasení našej spolupráce oboma zúčastnenými stranami a po prevzatí vášho prípadu našou spoločnosťou, neplatíte žiadne poplatky ani zálohy, odmenu vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy dostaneme až vtedy, keď pre vás odškodnenie reálne získame.
 • Našou snahou je pomôcť zranenému vyrovnať sa so zdravotnými následkami dopravnej nehody prostredníctvom finančného odškodného.

V prípade, že máte záujem o konzultáciu alebo chcete využiť naše služby, 

prosím, kontaktujte nás na telefónnom čísle 

0949 820 005 

prípadne nám napíšte SMS správu a my Vás budeme spätne kontaktovať.


Nový blok 7

Zlatestriebro.sk - Predaj drahých kovov