CENNÍK SERVISNÝCH ÚKONOV PRE OKNÁ A DVERE


Doplňujúce informácie k cenníku

cena sa môže meniť v závislosti od množstva času potrebného na odstránenie reklamovanej závady a tiež v závislosti od spotrebovaného materiálu; zákazky časovo a objemovo náročné na realizáciu budú spoplatňované individuálne

  • výjazd technika k objednávateľovi zákazky je spoplatňovaný aj s trasou späť sumou 0,30 EUR z Brezna
  • minimálna suma za servis – prácu (výjazd + úkon servisného technika) je 20, – EUR
  • v prípade, že servis nie je možné zrealizovať a reklamovanú závadu vám ani pri najväčšej snahe nedokážeme odstrániť, účtujeme objednávateľovi len cenu pohonnej hmoty spotrebovanej na cestu tam a späť a to 0,15 EUR/km
  • za expresný zásah, t.j. zásah do 24 hodín bude k cene práce účtovaný 30% príplatok;

Úhrada ceny za servis a čas realizácie zákazky
  • po vykonaní obhliadky a stanovení diagnostiky problému bude servisným technikom stanovená približná cena za zásah a doba realizácie opravy
  • po vykonaní servisu vyhotoví servisný technik zákazníkovi montážny list, ktorý obsahuje identifikačné údaje zákazníka, dátum a čas realizácie opravy,popis závady a spôsob jej odstránenia
  • po zrealizovaní servisu vyráta servisný technik na základe platného cenníka sumu za vykonané práce, použitý materiál a výjazd
  • platba za vykonané práce bude zákazníkom uhradená na mieste zásahu servisnému technikovi, ktorý zákazníkovi ako doklad o prevzatí sumy odovzdá príjmový pokladničný doklad a kópiu montážneho listu
  • čas realizácie zákazky je stanovený na 3 – 10 dní, v prípade väčšej časovej náročnosti bude čas opravy stanovený servisným technikom

Nový blok 7

Zlatestriebro.sk - Predaj drahých kovov