MONTÁŽ SADROKARTÓNU

                       

Nechajte sa inšpirovať a okúzliť sadrokartónom. Splatí vám to svojou jedinečnosťou. Odmenou nie je nič menšieho než útulný domov. Zo sadrokartónu sa stavajú konštrukcie, ktoré si možno neviete ani predstaviť a preto si ich trochu vysvetlíme.

Priečky – sú nenosné steny, ktoré rozdeľujú priestor bytu, domu na jednotlivé miestnosti. Nenosné sa im hovorí preto, že nenesú žiadnu oporu stropou a dajú sa ľahko premiestňovať.

Podhľady – sú ľahké závesné konštrukcie pod nosným stropom, ktoré zakrývajú často členitú časť nosného stropu. Priestor nad podhľadmi naviac ponúka možnosť skrytého vedenia rôznych inštalácií.

Predsadené steny – je ľahká stena postavená pred stenou, väčšinou nosnou stenou a zlepšujúca parametre steny pôvodnej (tepelné, zvukové, požiarne, atď). Príkladom môže byť napríklad sadrokartónová predstena pristavená k pôvodnej kamennej stene.

Šachtová stena je varianta predsadenej steny, ktorá sa používa k obloženiu najrôznejších šachiet, umožňujúce opláštenie len z jenej strany.

Inštalačná priečka – je priečka, ktorej dutý otvor sa využíva k vedeniu najrôznejších inštalácií a armatúr (odpady, WC, elektroinštalácia, atď)

Suchá omietka – miesto klasického omietania maltou je možné na stenu nalepiť sádrovým lepidlom sadrokartónoé dosky a tým vylúčiť mokrý proces.

Ľahká sadrokartonová plávajúca podlaha – je podlaha položená vrstu tepelnej alebo zvukovej izolácie alebo suchého posypu a tvoriaci podklad pod nášlapnú vrstvu ako je koberec, lamelové parkety, dlažba, atď. Plávajúca sa jej hovorí preto, že nie je mechanicky spojená s podkladom ani okolitými konštrukciami.

Vedľa akustických vlastností sadrokartónových konštrukcií stoja za zmienku aj vlastnosti protipožiarne. Aj keď slovo sadrokartón obsahuje slovo kartón, sadrokartonové konštrukcie sú v prvom rade sadrokartónová doska, ktorá je nehorľavá a z hľadiska požiaru nepredstavuje pre stavbu zvýšené požiarne zaťaženie – jednoducho nehorí. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie  a mikroklímu interiéru sú celkom iste sádra a produkty z nej jedny z najekologickejších materiálov. 

Bežnému spotrebiteľovi ponúkajú stavebné materiály na báze sádry predovšetkým reguláciu vzdušnej vlhkosti. Sádra nadbytočnú vzdušnú vlhkosť absorbuje a pri neskoršom znížení vlhkosti ju znova do miestnosti uvoľňuje, čo prospieva predovšetkým našemu dýchaniu. 

Na výstavbu sadrokartónových konštrukcií používame predovšetkým overené materiály značky RIGIPS a KNAUF, ktoré sú najlepšou voľbou pri realizácii sarokartónových konštrukcií v bytoch, domoch ale aj komerčných priestoroch, kde je tvárnosť tohto materíálu využiteľná vo všetkých možných predstavách. 

Nový blok 7

Zlatestriebro.sk - Predaj drahých kovov